Giluičio ežeras priklauso Dovinės baseinui. Iš Giluičio ežero išteka Simnyčia, įtekanti į Simno ežerą, o iš Simno ežero išteka Bambena bėganti į Žuvinto ežerą. Dovinė yra Šešupės intakas savo vandenis plukdanti iš Žuvinto.

                                      Giluitis

                                                Plotas 235 ha

Text Box: Giluitis
Giluičių kaimas
Giluičių piliakalnis
Giluičio gylių žemėlapis
Giluičio tyrimai

Simnas

Ežeras

Miestas

    Giluitis

Giluičiai

Kavalčiukai

Simnyčia