Giluičių kaime 2001 metais gyveno:

 

 

Aleksandravičienė Petronė 1921.10.07

Aleksandravičius Aleksandras 1916.10.09

Andriuškevičienė (Stankevičiūtė)Dalė 1944.10.27

Andriuškevičius Dainius 1972.07.25

Andriuškevičius Juozas 1946.04.24

Andriuškevičius Juozas 1980.07.01

Balažentienė Jolita

Balažentis Antanas 1977.04.17

Balkūnas Albinas 1932.08.03

Balkūnas Albinas 1961.09.29

Balkūnas Bronius

Buzas Edmundas 1962.07.27

Buzas Saulius 1979.02.02

Buzienė Marija-Ramutė 1937.03.20

Griškonienė (Kasparavičiūtė) Anelė 1930.07.16

Griškonienė Marija 1955.03.26

Griškonis Juozas 1951.01.25

Griškonytė Danutė 1986.07.28

Griškonytė Lina 1984.07.18

Janavičienė (Juškauskaitė) Aldona

Jočienė Albina 1926.08.11

Jočys Jonas 1927.07.17

Jurkšaitė Dalia 1969.10.14

Jurkšienė (Miknevičiūtė) Birutė 1940.01.05

Juškauskaitė Danutė 1931.01.10

Kadzilauskas Albinas-Algirdas 1932.03.11

Kadzilauskas Algirdas 1975.06.13

Kadzilauskas Justinas 1998.09.13

Kadzilauskas Mindaugas 1972.05.06

Kadzilauskas Rimantas 1994.06.12

Kadzilauskas Saulius

Kadzilauskienė (Balažentytė) Inga 1975.06.19

Kadzilauskienė (Daugirdaitė) Ona 1919.02.02

Kadzilauskienė (Griškonytė) Ingrida 1975.02.28

Kasiulevičienė Linutė 1959.07.08

Kasiulevičienė Marė 1930.07.30

Kasiulevičius Antanas 1963.09.10

Kasiulevičius Antanas 1988.10.20

Kasiulevičiūtė Agnė 1990.05.30

Križinauskaitė Vitalija 1983.03.28

Križinauskas Juozas 1954.04.10

Križinauskas Marius 1984.04.15

Križinauskas Petras 1946.06.30

Križinauskas Vitalius 1953.03.11

Križinauskienė (Kupčinskaitė) Ona 1922.04.15

Križinauskienė Marijona 1958.01.15

Krupavičienė (Urbonaitė) Danguolė 1968.03.12

Krupavičius Dalius 1968.07.02

Krupavičiūtė Agnė 1990.08.12

Krupavičiūtė Giedrė 1994.01.23

Krupavičiūtė Indrė 1991.09.21

Kupčinskas Alfonsas 1952.08.20

Kupčinskienė (Gruzinskaitė) Emilija 1926.06.18

Miknevičienė (Stankevičiūtė) Janina-Petronė 1936.11.25

Miknevičius Dalius 1971.08.03

Miknevičius Jonas-Algirdas 1933.01.13

Petrukonienė Ieva 1914.04.15

Piličauskas Stasys 1940.03.25

Piličiauskaitė Daiva 1984.08.07

Piličiauskaitė Greta 2001.04.07

Piličiauskaitė Remigija 1962.12.07

Plutinskas Vincas 1941.07.30

Runta Tomas 1987.07.09

Runtienė (Jarmalavičiūtė) Aldona 1952.08.25

Stankevičienė (Jarmalavičiūtė) Izabelė 1907.12.14

Stankevičienė (Kadzilauskaitė) Bronė 1931.01.21

Stankevičius Bronislavas 1930.02.25

Stankevičius Jonas 1941.01.21

Svirnelienė (Kadzilauskaitė) Ona 1948.09.26

Urbonienė Albina 1927.06.12

Žilinskas Vytautas 1936.01.08

Žilinskienė Birutė 1944.01.02

Žvirgždas Vytautas 1949.12.01

Žvirgždienė Stasė 1923.03.13

 

© Nurodyti: www.giluitis.com

giluitis@giluitis.com